Nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget

Opplæringskontorene som jobber med transport og logistikk i Sotin-nettverket er enige om å gi nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget i 2019.


Læreplassgarantien gis til elever som har fullført og bestått Vg2 Transport og logistikk. Garantien forutsetter at ungdommene må tilfredsstille noen kriterier. Blant annet kreves aktiv deltakelse på Yrkesfaglig fordypning, lite fravær og bestått i alle fag. I tillegg forutsetter det nok kapasitet på førerkortopplæringen.

Avtalen vil bli ferdigstilt i løpet av desember. Der vil alle detaljer om kriterier og krav som stilles komme fram. 

Opplæringskontorene i Sotin har de aller fleste lærlingene i Yrkessjåførfaget i Norge, per dags dato ca. 1200 stykker. Avtalen støttes av Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport. Yrkessjåfører er etterspurt kompetanse både i persontransport- og godsbedrifter.

Les hva Norsk  Lastebileier-forbund skriver om saken HER
Opplæringskontor for transport-
og logistikkfag i Hedemark OTL

Stolvstadvegen1
2360 Rudshøgda

Telefon: 489 92 683
tom@otl-hedmark.no


Levert av  
mangadexmangadex