Kjøretillatelsen godkjennes digitalt ved kontroll


Godkjent tillatelse/lærekontrakt skal ALLTID medbringes under kjøring og fremvises ved kontroll enten på smarttelefon, nettbrett, pc eller i papirversjon.

Opplæringskontoret må derfor sørge for å videresende pdf.fila med tillatelsen/lærekontrakt til lærling når den er godkjent av Statens Vegvesen.

Trykk her for utfyllende informasjon fra Statens Vegvesen

Opplæringskontor for transport-
og logistikkfag i Hedemark OTL

Stolvstadvegen1
2360 Rudshøgda

Telefon: 489 92 683
tom@otl-hedmark.no


Levert av  
mangadexmangadex